Досвід роботи викладача


—Кількість проведених відкритих занять   34
—
—Розроблені методичні матеріали:
  •  “ Загальні правила виконання креслень. Перерізи “. Навчальний відеофільм, 2006
  •  “ З’єднання і передачі “ з навчальної дисципліни  “ Основи нарисної геометрії та інженерна графіка ”. Методичні вказівки, 2010
  •  “ Комп'ютерна  та інженерна графіка “ для студентів спеціальності 5.10010202 “ Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК”. Навчальна програма, 2011
  •  Навчально – методичний комплекс з візуальним супроводом занять з навчальної дисципліни “ Основи комп'ютерних технологій для студентів спеціальності 5.06010101 “ Будівництво та експлуатація будівель і споруд “, 2011
  •  Член авторської групи видання довідника “ Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальності  5.091902 “ Механізація сільського господарства ”(навчальний довідник) з навчальної дисципліни “ Основи нарисної геометрії та інженерна графіка ”, 2009

Методичні вказівки з виконання графічних робіт  “ Основи нарисної геометрії та інженерна графіка ” , 2008

“ Тести та виробничі ситуації з навчальної дисципліни “ Основи нарисної геометрії та інженерна графіка ”,  2007


—Проведення педагогічних семінарів, читань, занять у школі молодого викладача з тем:

Організація самостійної роботи студентів“, 2013

“ Досвід проведення тестового контролю знань ”, 2011

“ Роль і місце мультимедійного супроводу занять в освіті студентів ”, 2012


Інша робота

Голова профспілкового комітету працівників Борщівського агротехнічного коледжу з 2003 по 2013 рік, активний учасник хорової капели “Гомін”