Заочне відділення


Заочне відділення організовано в 1955 році.


За час існування за заочною формою підготовлено і випущено 5694 техніків-механіків, 675 техніків-електромеханіків, 99 майстрів сільськогосподарського виробництва (фермерів), 315 організаторів комерційної діяльності (молодших спеціалістів комерційної діяльності), 77 агентів комерційної діяльності, 156 техніків-електриків, 94 техніків-будівельників.


Навчальний процес на заочному відділенні організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки


Специфіка заочної форми навчання передбачає керовану самостійну освіту, тому 70% програмного матеріалу студенти заочного відділення повинні вивчати самостійно і менше 30% під керівництвом викладача : У формі настановчих занять, консультацій, оглядових занять.